Veelgestelde vragen
 
HD_MRK
Foto: AP
PAGE

Veelgestelde vragen

Vanaf wanneer worden de vluchtelingen verwacht?

De eerste vluchtelingen zijn eind maart 2022 in Lopik aangekomen.

Hoe komen de vluchtelingen in Lopik?

Gemeente Lopik coördineert met de Veiligheidsregio Utrecht. De eerste opvang van vluchtelingen in Utrecht is in de Jaarbeurs. De veiligheidsregio bekijkt welke personen naar Lopik komen.

Wat is de samenstelling van de groep vluchtelingen?

De vluchtelingen betreffen vooral vrouwen en kinderen. In sommige gezinnen is ook de vader aanwezig.

Moeten Oekraïense vluchtelingen ingeschreven worden bij de gemeente?

Oekraïners die door de Russische invasie moest vluchten uit Oekraïne vallen meestal onder de Tijdelijke Beschermingsregeling voor Oekraïners in Nederland.

Om dit te formaliseren moeten de vluchtelingen eerst geregistreerd worden in de ‘Basisregistratie Personen’ (BRP) bij de gemeente. Zij krijgen dan een Burgerservicenummer (BSN). Op die manier houdt de gemeente zicht op het aantal mensen dat hier verblijft. Daarnaast is het nodig om voorzieningen voor de vluchtelingen te kunnen regelen, zoals verzekeringen, medische zorg, scholing en werk. Meer informatie bij de gemeente.

Na ontvangst van het BSN-nummer moeten de vluchtelingen zich registreren bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Wat is de verblijfsduur van de vluchtelingen?

De Nederlandse overheid heeft aangekondigd dat vluchtelingen uit Oekraïne met een bewijs van verblijf van de IND in ieder geval tot 4 maart 2024 in Nederland mogen blijven. Dit kan verlengd worden tot maximaal drie jaar: 4 maart 2025.

Voor vluchtelingen uit Oekraïne met een andere nationaliteit die een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne hadden en die zich vóór 19 juli 2022 hebben ingeschreven in de BRP, geldt dat hun tijdelijke bescherming eindigt per 4 september 2023.

Ontvangen Oekraïense vluchtelingen een uitkering?

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen na registratie in een gemeente leefgeld uitgekeerd. Dit betreft een maandelijkse vergoeding voor eten, kleding en persoonlijke uitgaven. Daarnaast ontvangen Oekraïense vluchtelingen die in een particuliere opvang verblijven, een extra toelage, ook wel de wooncomponent genoemd.

Zie ook: RefugeeHelp over leefgeld

Ontvang ik een vergoeding voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen als ik hen zelf thuis opvang?

Van overheidswege is er geen vergoeding beschikbaar. Wel kunt u met uw gast een onkostenvergoeding overeenkomen. Zie verder Ruimte beschikbaar stellen

Zijn vluchtelingen verzekerd voor zorgkosten?

Alle Oekraïners (werkend of niet-werkend) zijn verzekerd onder de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). Alle informatie in de link hiervoor en op de  de medische pagina’s van RefugeeHelp (beschikbaar in het Nederlands, Engels, Russisch en Oekraïens).

Oekraïense ouders kunnen ook terecht bij Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD regio Utrecht voor alle vragen over gezondheid, opvoeding of het opgroeien van hun kinderen.

Hoe kunnen Oekraïense mensen familie en vrienden terugvinden?

Vluchtelingen kunnen mailen naar rfl@redcross.nl (restoring family links) of naar de website van het Rode Kruis en het contactformulier invullen. Dit is landelijk geregeld.

Meer informatie

  • Bij de Veiligheidsregio Utrecht kunnen bedrijven, particulieren en gemeenten terecht met vragen rondom de opvang van vluchtelingen.
  • Meer informatie over de Russische inval in Oekraïne en praktische informatie voor Nederlanders in Oekraïne vindt u op de website van de Rijksoverheid.
  • Elf hulporganisaties zamelen onder de naam Samen in Actie voor Oekraïne hulpgelden in via Giro 555.
  • Op de website van Vluchtelingenwerk vindt u informatie over hoe u Oekraïners die op de vlucht zijn kunt helpen, met bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, door huisvesting aan te bieden of door spullen te doneren.
  • De internationale vluchtelingenorganisatie UNHCR helpt in Oekraïne en in omliggende buurlanden door ter plekke noodhulp te bieden.
  • Particulieren die opvang aanbieden, kunnen zich melden bij de organisatie RefugeeHome. RefugeeHomeNL is opgericht om een veilige opvang van ontheemde Oekraïners bij gastgezinnen in Nederland mogelijk te maken. RefugeeHome is een samenwerking tussen het Rode Kruis, het Leger des Heils, VluchtelingenWerk en Takecarebnb. RefugeeHomeNL wordt ondersteund door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
    Meldt u zich s.v.p. ook aan bij de actiegroep Lopik voor Oekraïne via lopik.oekraine@gmail.com. Zie ook de pagina Hoe kan ik helpen.
  • Verschillende dierenhulporganisaties hebben gezamenlijk een meldpunt opgericht voor hulp aan vluchtelingen met huisdieren.
FTR