Doneren
 
HD_MRK
Foto: AP
PAGE

Doneren

Inmiddels zijn alle locaties verbouwd en is er geen hulp meer nodig voor klussen, schoonmaken of materialen.

We zamelen geen kleding, speelgoed, huishoudelijke materialen of meubilair meer in. Alle ruimtes zijn volledig ingericht en wij beschikken niet over opslag.

Af en toe zijn er nog kleine reparatie- en verbeteringsklusjes nodig die wij uitvoeren. Soms kunnen we nog wat meubilair gebruiken bij een verhuizing of optimalisering van ruimtes. In die gevallen doen we nog graag een beroep op de behulpzaamheid van de inwoners van Lopik en maken wij dat bekend via sociale media en onze eigen facebookpagina.

Donaties nog steeds welkom

Wij blijven de Oekraïners in Lopik ondersteunen bij onvoorziene uitgaven die niet gedekt zijn door de overheidsvoorzieningen.

Wilt u hier een financiële bijdrage voor leveren? Dat is geweldig! Alle beetjes helpen.

Stichting Schuilplaats, Lopik heeft haar bankrekening hiervoor beschikbaar gesteld.
U kunt uw bijdrage dan ook overmaken op bankrekening
NL18 RABO 0121 6260 91
ten name van Stichting Schuilplaats
onder vermelding van ‘onderdak Oekraïne Lopik’

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30276536
RSIN/fiscaal nummer: 8216.87.566

FTR