Doneren
 
HD_MRK
Foto: AP
PAGE

Doneren

Wilt u een financiële bijdrage leveren voor de opvang van de vluchtelingen in Lopik? Dat is geweldig! Alle beetjes helpen.

Stichting Schuilplaats, Lopik heeft haar bankrekening hiervoor beschikbaar gesteld.
U kunt uw bijdrage dan ook overmaken op bankrekening
NL18 RABO 0121 6260 91
ten name van Stichting Schuilplaats
onder vermelding van ‘onderdak Oekraïne Lopik’

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30276536
RSIN/fiscaal nummer: 8216.87.566

FTR